Kvalitetskontroll och skolning

pkylaatuKavlitetskontroll ISO 9001- och systemet för ISO 14001 togs i bruk år 2003 och företaget följer dessa kvalitetskrav som sertifierat företag. Vi anser att kvalitetsledningssystemet är ett bra sätt att tillhandahålla en produkt som uppfyller både kundkrav och myndighetskrav.

PKY-kvalitetskontroll

Många ur personalen har naturvårdskort, och för att få detta bör man gå en utbildning inom skogsbranschen och få en s.k. "Tikka"-examen.

Skogskoncernen UPM-Kymmene ordnar kvalitetsutbildning där även våra anställda deltar för att få bättre insikt i kvalitetsbestämmelserna. Både företagets arbetsledare och ägare följer noggrant med i kvalitetskontrollen.