Kvalitetskontroll och skolning

pkylaatuKavlitetskontroll ISO 9001- och systemet för ISO 14001 togs i bruk år 2003 och företaget följer dessa kvalitetskrav som sertifierat företag. Vi anser att kvalitetsledningssystemet är ett bra sätt att tillhandahålla en produkt som uppfyller både kundkrav och myndighetskrav.

För mer information om PKY-kvalitetskontroll

Många ur personalen har naturvårdskort, och för att få detta bör man gå en utbildning inom skogsbranschen och få en s.k. "Tikka"-examen.

Skogskoncernen UPM-Kymmene ordnar kvalitetsutbildning där även våra anställda deltar för att få bättre insikt i kvalitetsbestämmelserna. Både företagets arbetsledare och ägare följer noggrant med i kvalitetskontrollen.