Tjänster inom Jordbyggnads- och jordbruksbranschen

Vi står till tjänst med utdikningsarbeten såsom grävning av öppna diken eller täckdikning. Vi röjer även ny åkermark för jordbruksfastigheter och utför borttagning av sten med grävmaskin utrustad med sållskopa. Täckdikningsarbeten utförs med täckdikningsplogen Monix för grävmaskin och s.k. "Grus-mara". Vid grävningsarbeten på sank mark används speciella pontoner, som håller upp maskinen vid markytan även om markförhållandet är blött.

Vårt företag står till tjänst vid påbörjandet av olika byggnadsarbeten samt vid trädgårdsarbeten.