Företaget

Företagets verksamhetsområden är maskinell skogsavverkning, maskinell tillvaratagning av skogsenergi samt tjänster inom jordbyggnads- och lantbruksbranschen.

Företagsbakgrund

År 1987 började företagarna Tapani Hölsömäki och Vesa Rintala erbjuda tjänster inom jordbruk som sin sidoinkomst. Några exempel på dessa tjänster är rundbalning och maskinell stenplockning på åkrarna. År 1991 började företagarna erbjuda grävmaskinstjänster till jordbruksfastigheter och Kortesjärvi kommun. Vid sidan av företaget arbetade Tapani som skogsmaskinsförare vintertid och där startade en tanke om att skaffa en egen skogsmaskin. Detta blev verklighet år 1995 och företagarna skrev kontrakt med Tehdaspuu, föregångare till UPM Kymmene.

Maskintjänst Hölrin Oy grundades 1995.

Företagets första personal, Jari Hölsömäki, anställdes som skogsmaskinsförare år 1996, på läroavtal.

Expandering

I början på 2000-talet var det dags för expandering. År 2001 införskaffades den första skotaren. Företagarna gick samtidigt med som pionjärer i ett projekt att ta tillvara energi ur kvarliggande kvistmaterial i skogen. I och med detta investerade företaget i en risbuntare, på finska kallad "sätkäkone". Maskinen var den andra i finland som togs i bruk vid det här tillfället. Fler maskiner köptes in och mer personal anställdes och företaget utvecklades bl.a. med hjälp av ett kvalitetskontrollsystemet.

När maskinparken utökades, behövdes också en bättre maskinhall. Den byggdes 2006. Hallen används för all grundservice på maskinerna. För mer avancerad service anlitas märkesservice.

Från år 2002, använder sig företaget av underentreprenörer.

Nyckelföretagskontraktet med UPM Kymmene underskrevs av Hölrin Oy år 2007.

Konepalvelu Hölrin Oy gjorde en överenskommelse och fick nya entreprenörer och anställda 2018.

I dag

I dagsläget skördas skog och energimaterial med  skogsmaskiner, därtill har företaget grävmaskiner i arbete med att lyfta stubbvirke för energiproduktion.

Företagarna arbetar tillsammans med arbetsledaren och en personalstyrka på 12-15 anställda vid maskintjänst Hölrin Oy.

Verksamhetsområdet är södra Österbotten, och vid behov i hela Finland.