Yritys

Yrityksen toimiala on koneellinen puunkorjuu, koneellinen metsäenergian korjuu sekä maanrakennus ja maataloutta palvelevat työt.

Yrityksen taustaa

Tapani Hölsömäen ja Vesa Rintalan yritystoiminta alkoi maatalouden sivuelinkeinona vuonna 1987. Aluksi paalattiin pyöröpaaleja ja kerättiin kiviä Kivikarhulla. Vuonna 1991 yrittäjät aloittivat kaivinkonetyöt maatalouksille sekä Kortesjärven kunnostushankkeelle.

Oman yrittämisen lisäksi Tapani ajoi talvisin metsäkoneita ja siellä alkoi haaveilla omasta metsäkoneesta. Tämä toteutuikin vuonna 1995 ja yrittäjät tekivät sopimuksen silloisen Tehdaspuun, nykyisin UPM Kymmenen, kanssa.

Yrittäjät perustivat Konepalvelu Hölrin Oy vuonna 1995.

Ensimmäinen työntekijä, Hölsömäen Jari, palkattiin vuonna 1996 oppisopimuksella ajamaan hakkuukonetta.

Laajentuminen

2000-luku oli laajentumisen aikaa. Vuonna 2001 hankittiin ensimmäinen ajokone. Yrittäjät lähtivät mukaan pioneerina hakkuutähdepaalauksen kehittämiseen ja yritys investoi Suomen toisen hakkuutähdepaalaajan eli tuttavallisemmin sätkäkoneen. Koneita hankittiin, työntekijöitä palkattiin ja toimintaa kehitettiin mm. laatujärjestelmän luomisella.

Vuosien myötä ja konekannan lisääntyessä oman konehallin tarve kasvoi ja se saatiin käyttöön vuonna 2006. Hallissa on hyvä tehdä kaikki perushuollot, vain isommat korjaukset tehdään merkkiliikkeessä.

Vuodesta 2002 yrityksellä on ollut osaurakoitsijoita.

Avainyrittäjäsopimus laadittiin UPM Kymmenen ja Konepalvelu Hölrin Oy:n välille vuonna 2007.

Vuonna 2018 Konepalvelu Hölrin Oy teki yrityskaupan ja sai uusia urakanantajia sekä työntekijöitä.

Tänä päivänä

Tällä hetkellä korjaamme puuta 14 omalla koneyksiköllä ja mukana on myös osaurakoitsijoita omilla koneillaan. Lisäksi kaivinkoneita on metsänmuokkaus-, maanrakennus- tai maataloustyössä.

Yrityksen työalue on pääosin Etelä-Pohjanmaa.